Regulowany luz

DryLin® T - regulowany luz.

Układy DryLin® T są dostarczane w stanie złożonym. Użytkownik może ręcznie regulować luz. Dlatego można niwelować różnice wysokości położenia powierzchni stycznych.

Do elementów charakterystycznych dla tej pozycji można zaliczyć:

  • wózek ślizgowy z ręczną regulacją luzu
  • bezobsługową eksploatację bez smarowania
  • odporność na korozję
  • szyny z twardoanodowanego aluminium
  • symetryczne, standardowe otwory: C5 = C6

prowadnice liniowe DryLin T

prowadnice liniowe DryLin T

 

Szyny prowadnic DryLin® T

prowadnice liniowe DryLin T

 

Wózki prowadnic DryLin® T

prowadnice liniowe DryLin T

 

Regulacja luzu

Układy DryLin® T są dostarczane gotowe do montażu. Luz wózka jest regulowany fabrycznie. Regulacja jest ustalana według sił działają­cych w danym układzie. W przypadku szczególnych wymagań nale­ży zaznaczyć na zamówieniu, jeśli luz powinien być zmniejszony lub zwiększony. Jeśli to konieczne, luz prowadnicy liniowej DryLin® T można wyregulować. Regulacji należy dokonywać tylko wtedy, gdy wózek nie jest obciążony.

 

regulacja luzu

 

1Po zdjęciu osłony zabezpieczającej należy poluzować prze­ciwnakrętki - wymiar pod klucz:
SW 5 dla TW­01­15 i TW­01­20
SW 7 dla TW­01­25 i TW­01­30

2Wyreguluj luz łożyska dla trzech punktów prowadnicy kluczem imbusowym - rozmiar klucza:
1.5 mm dla TW­01­15 i TW­01­20
2.0 mm dla TW­01­25 i TW­01­30

3Sprawdź luz wózka po wyregulowaniu 3 poziomów. Jeśli jest wystarczający, dokręć nakrętki kontrujące i nałóż pokrywę.

4Istnieje niebezpieczeństwo, że zbytnie zmniejszenie luzu spowoduje zatarcie elementów ślizgowych i nie będzie można już zwiększyć luzu przy pomocy wkrętów regulują­cych. W takim przypadku elementy ślizgowe można uwolnić naciskając przycisk zwalniający po przeciwnej stronie. Należy mocno nacisnąć sprężynę regulującą. Odpowiednie wkręty regulujące powinny być wcześniej odkręcone.
2.5 mm dla TW­01­20 i TW­01­15
3.0 mm dla TW­01­25
3.0 mm dla TW­01­30

Polish Belarusian Czech English German Russian Slovak Ukrainian

CNC LAND akcesoria cnc