Hamulce przemysłowe

Hamulce przemysłowe tarczowe (szczękowe) znajdują od wielu lat zastosowanie w przemyśle lotniczym lub samochodowym. Zaostrzające się przepisy ochrony przed wypadkiem i bezpieczeństwa pracy oraz wzrastające wymagania dotyczące bezpieczeństwa maszyn powodują, że hamulce stały się nieodłączną częścią napędów. Ostatecznie wszędzie tam, gdzie pracuje napęd i powstaje przyspieszenie, musi być możliwość ponownego zwolnienia, zahamowania. Hamulce przemysłowe firmy Ringspann rozwiązują to zadanie doskonale i w sposób niezawodny.

 

Hamulce przemysłowe firmy Ringspann wyróżniają następujące cechy:

  • zwarta i przemyślana konstrukcja hamulców Ringspann umożliwia łatwe usytuowanie, zajmujące mało miejsca w maszynie, również w istniejących już urządzeniach,
  • w hamulcach przemysłowych z powodu płaskich powierzchni ciernych nie występuje efekt  samowzmocnienia, znany z hamulców bębnowych; tu zagwarantowany jest  stały moment obrotowy nawet przy wahaniach współczynnika tarcia,
  • otwarta budowa hamulców tarczowych zapewnia bardzo dobre odprowadzenie ciepła przez skuteczną wentylację; jest to warunek niezbędny do uzyskania wysokich momentów hamujących przy małej objętości konstrukcji hamulca,
  • mały moment bezwładności masy w stosunku do hamulców bębnowych umożliwia ekonomiczne wymiarowanie, zmniejsza czas cyklu i zapotrzebowanie na energię,  
  • materiały okładzin ciernych o wysokiej odporności na ścieranie i dużej powierzchni tarcia zapewniają długie okresy pomiędzy przeglądami hamulca; prosta i zwarta budowa hamulca gwarantuje łatwą i nieskomplikowaną konserwację; klocki hamulcowe dają się łatwo wymieniać, bez konieczności demontażu hamulca z maszyny,
  • hamulce posiadają wahliwe osadzenie klocków hamulcowych, co zapewnia pełne przyleganie okładzin do tarczy hamulcowej; w położeniu zwolnionego hamulca sprężyna odciąga klocki od tarczy.
  • Filtruj
Hamulce przemysłowe uruchamiane sprężyną - zwalniane pneumatycznie

Hamulce przemysłowe tarczowe (szczękowe) Ringspann

Hamulce przemysłowe uruchamiane sprężyną – zwalniane hydraulicznie

Hamulce przemysłowe tarczowe (szczękowe) Ringspann

Hamulce przemyslowe uruchamiane sprężyną – zwalniane elektromagnetycznie

Hamulce przemysłowe tarczowe (szczękowe) Ringspann

Hamulce przemysłowe uruchamiane sprężyną – zwalniane ręcznie

Hamulce przemysłowe tarczowe (szczękowe) Ringspann

Hamulce przemysłowe uruchamiane pneumatycznie – zwalniane sprężyną

Hamulce przemysłowe tarczowe (szczękowe) Ringspann

Hamulce przemysłowe uruchamiane ręcznie – zwalniane ręcznie

Hamulce przemysłowe tarczowe (szczękowe) Ringspann

Hamulce przemysłowe uruchamiane hydraulicznie – nie zwalniane

Hamulce przemysłowe tarczowe (szczękowe) Ringspann

Hamulce przemysłowe uruchamiane hydraulicznie – zwalniane sprężyną

Hamulce przemysłowe tarczowe (szczękowe) Ringspann

Urządzenia zaciskowe uruchamiane hydraulicznie lub pneumatycznie – zwalniane sprężyną

Hamulce przemysłowe tarczowe (szczękowe) Ringspann, urządzenia zaciskowe

Akcesoria do hamulców przemysłowych

Akcesoria do hamulców przemysłowych tarczowych (szczękowych) Ringspann

Wskazówki techniczne dotyczące hamulców przemysłowych

Wskazówki techniczne dotyczące hamulców i gniazd hamulcowych oraz urządzeń zaciskowych...

CNC LAND akcesoria cnc