iglidur® Z - wysoka temperatura

Polimerowe łożyska ślizgowe z iglidur® Z mogą być stosowane w wysokiej temperaturze i z bardzo wysokimi obciążeniami. Materiał dzięki wysokiej odporności cieplnej nadaje się do średnich i wysokich prędkości.

Do głównych cech łożysk z materiału iglidur Z można zaliczyć:

  • Doskonała odporność na zużycie szczególnie przy wysokich obciążeniach
  • Doskonała odporność cieplna
  • Do najwyższych obciążeń
  • Do wysokich prędkości
  • Odporne na obciążenia krawędziowe

Możliwość wykorzystania igus® iglidur® Z

- kiedy wymagane są temperatury do +250°C pracy ciągłej

- kiedy wymagane są temperatury do +310°C pracy krótkotrwałej

- kiedy wymagane są wysokie prędkości poślizgu

- kiedy potrzebne są łożyska do obciążeń krawędziowych związanych z wysokim naciskiem powierzchniowym

Aplikacje gdzie NIE można wykorzystać igus® iglidur® Z

- kiedy występują niskie obciążenia i temperatury

- kiedy potrzebne są uniwersalne, opłacalne łożyska

- kiedy potrzebne jest łożysko przewodzące prąd

Tabela materiałowa

iglidur Z

iglidur® Z - charakterystyka techniczna

 

Dopuszczalna wartość pv dla łożysk iglidur® Z o ściankach grubości 1 mm dla suchej pracy w przeciwieństwie do wałów stalowych, przy temperaturze +20°C, montowane w oprawie stalowej

iglidur Z

 

Maksymalne zalecane nacisk powierzchniowy dla iglidur® Z w zależności od temperatury

iglidur Z

 

Odkształcenia iglidur® Z pod wpływem obciążenia i temperatury

iglidur Z

 

Tarcie jako funkcja temperatury, rotacja z p = 0.75 MPa, v = 0.5 m/s, (wał ze stali walcowanej na zimno)

iglidur Z

 

Współczynnik tarcia dla iglidur® Z w stosunku do prędkości roboczej, p = 0.75 MPa

iglidur Z

 

Współczynnik tarcia jako funkcja obciążenia, v = 0.01 m/s

iglidur Z

 

Współczynnik tarcia iglidur® Z jako funkcja powierzchni wału (wał - stal walcowana na zimno)

iglidur Z

 

Zużycie iglidur® Z przy różnych materiałach wału, aplikacja rotacyjna p = 0.75 MPa, v = 0.5m/s

iglidur Z

 

Zużycie iglidur® Z, aplikacja rotacyjna z różnymi materiałami wałów

iglidur Z

 

Zużycie dla aplikacji rotacyjnych i oscylujących dla wałów ze stali walcowanej na zimno

iglidur Z

 

 

Zużycie w aplikacji rotacyjnej i oscylującej z różnymi materiałami wałów, p = 2 MPa

iglidur Z

 

Własności elektryczne iglidur® Z

iglidur Z

 

Podstawowe tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® Z po wtłoczeniu (tylko dla łożysk ślizgowych o średnicach zgodnych z ISO 3547­-1)

iglidur Z

 

Odporność chemiczna iglidur® Z

Dane przedstawione dla temperatury pokojowej (+20°C)

+ odporne, 0 warunkowo odporne, - nieodporne

iglidur Z

Polimerowe łożyska ślizgowe iglidur® Z typ S

iglidur® Z - łożysko tulejowe typ S

Polimerowe łożyska ślizgowe iglidur® Z typ F

iglidur® Z - łożysko kołnierzowe typ F

Polimerowe łożyska ślizgowe iglidur® Z podkładka T

iglidur® Z - podkładka oporowa typ T

CNC LAND akcesoria cnc