iglidur® J260 - do plastikowych wałów

Polimerowe łożyska ślizgowe z iglidur® J260 są idealne do plastikowych wałów. Mają dobrą odporność na ścieranie przy średnich obciążeniach. Nie wymagają smarowania i są bezobsługowe.

Do głównych cech łożysk z materiału J260 można zaliczyć:

  • Bardzo dobry współczynnik tarcia w przypadku niewielkich lub średnich obciążeń
  • Odporne na różne środki
  • Nieznacznie wyższe temperatury niż w przypadku iglidur® J
  • Dłuższy okres żywotności - nawet na wałach polimerowych oraz w innych szczególnych przypadkach
  • Długa praca w temperaturach -100°C do +120°C

Możliwość wykorzystania igus® iglidur® J260

- kiedy występują polimerowe wałki

- kiedy zasięg temperatur z iglidur® J jest niewystarczający

- kiedy wymagane są łożyska z dobrym współczynnikiem tarcia

- kiedy wysoka odporność na ścieranie jest wymagana przy średnich obciążeniach

- kiedy jest wymagana dobra odporność na płyny

 Aplikacje gdzie NIE można wykorzystać igus® iglidur® J260

- kiedy pojawia się wysoki nacisk powierzchniowy

- kiedy temperatury są stale wyższe niż +120°C

- kiedy wymagana jest maksymalna uniwersalna odporność na ścieranie

Tabela materiałowa

iglidur J260

iglidur® J260 - charakterystyka techniczna

 

Dopuszczalna wartość pv dla iglidur® J260 dla suchej pracy w przeciwieństwie do wałów stalowych, przy temperaturze +20°C, montowane w oprawie stalowej

iglidur J260

 

Absorpcja wilgoci

Absorpcja wilgoci dla łożysk zwykłych z materiału iglidur J260 jest na poziomie ok. 0.2% w warunkach otoczenia. Granica nasycenia materiału zanurzonego w wodzie to 0.4%.

 

Odporność na promieniowanie

Odporne na promieniowanie do intensywności 3 x 10² Gy.

 

Odporność UV

Łożyska zwykłe z iglidur® J260 są częściowo odporne na promieniowanie UV.

 

Odporność chemiczna

Dane przedstawione dla temperatury pokojowej (+20°C)

+ odporne, 0 warunkowo odporne, - nieodporne

iglidur J260

 

Własności mechaniczne

Wraz ze wzrostem temperatury zwykłych łożysk z iglidur J260, spada wytrzymałość na ściskanie. Zaleca się zwrócić uwagę na maksymalny nacisk powierzchniowy.

Zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy w stosunku do temperatury (40 MPa przy 20°C)

iglidur J260

 

Deformacja pod ciśnieniem i temperaturą

iglidur J260

 

Tarcie i zużycie

Podobnie do odporności na ścieranie, współczynnik tarcia μ zmienia się przy obciążeniu. Współczynnik tarcia spada przy wzroście obciążenia. Natomiast wzrost prędkości powierzchni zwiększa współczynnik tarcia.

 

Współczynnik tarcia przy prędkości powierzchni, p = 0.75 MPa

iglidur J260

 

Współczynnik tarcia przy ciśnieniu, v = 0.01 m/s

iglidur J260

 

Zużycie dla aplikacji oscylacyjnych i obrotowych z wałem z materiału Cf53 utwardzanym i szlifowanym przy zastosowanym ciśnieniu

iglidur J260

 

Tolerancje dla łożysk zwykłych zgodnie z ISO 3547-1 po dopasowaniu

iglidur J260

łożyska ślizgowe iglidur® J260

iglidur® J260 - łożysko tulejowe typ S

łożyska ślizgowe iglidur® J260 typ F

iglidur® J260 - łożysko kołnierzowe typ F

CNC LAND akcesoria cnc