Sprzęgła kłowe elastyczne GIFLEX® GE-T

Sprzęgła GIFLEX® GE-T są skrętnie elastyczne i przenoszą moment obrotowy dzięki połączeniom kształtowym bez poślizgu. Tłumią drgania skrętne powstałe podczas pracy, np. w czasie ruchu maszyny lub podczas pracy urządzeń obciążanych cyklicznie (sprężarki, pompy).

Sprzęgła GE-T charakteryzują się małymi wymiarami w stosunku do przenoszonego momentu obrotowego. Niezawodność polega na tym, że przenoszą moment obrotowy nawet po zniszczeniu wkładki.

Składają się z dwóch piast i wkładki elastomerowej. Piasty od czoła posiadają specjalnie wyprofilowane kły. W przestrzeniach umieszczona jest wkładka w kształcie gwiazdy. Ramiona podczas pracy poddawane są jedynie ściskaniu, więc wkładka ma znacznie większą wytrzymałość w porównaniu do elementów podatnych innych sprzęgieł, narażonych w czasie pracy na rozciąganie lub zginanie.

Właściwości wkładki termoplastycznej są dobrane, aby sprostać przeciętnym wymaganiom wynikającym z warunków pracy sprzęgła. Wkładki są odporne na starzenie, zmęczenie, ścieranie oraz hydrolizę i agresywne czynniki chemiczne z uwzględnieniem olejów i ozonu. Zakres temperatur pracy dla wkładek wynosi -40°C do +125°C, krótkotrwałe do 150°C.

Maksymalny kąt skrętu sprzęgła, związany z podatnością wkładek, przy maksymalnym momencie obrotowym wynosi 5°. Ograniczenia prędkości obrotowych sprzęgieł związane są z niszczącym działaniem siły odśrodkowej.

Dobór sprzęgła GIFLEX® GE-T

Informacje na temat doboru sprzęgieł GIFLEX® GE-T

Rodzaje wkładek sprzęgła GIFLEX® GE-T

Informacje o wkładkach z gumy i poliuretanu w sprzęgłach GIFLEX® GE-T

Sprzęgła GIFLEX® GE-T żeliwo i stal

Sprzęgła kłowe elastyczne GIFLEX® GE-T żeliwne G25 lub stalowe

Sprzęgła GIFLEX® GE-T pod tuleje TAPER-LOCK®

Sprzęgła kłowe elastyczne GIFLEX® GE-T żeliwne pod tuleje TAPER-LOCK®

Sprzęgła GIFLEX® GE-T precyzyjne z aluminium

Sprzęgła kłowe elastyczne GIFLEX® GE-T aluminiowe w wykonaniu precyzyjnym

Sprzęgła kłowe elastyczne GIFLEX® GE-T z dodatkowym elementem pośrednim

Sprzęgła kłowe elastyczne GE-T z dodatkowym elementem pośrednim

Bezluzowe sprzęgła kłowe GIFLEX® GE-T SG

Bezluzowe sprzęgła kłowe GIFLEX® GE-T SG

Sprzęgła GIFLEX® GF z tuleją poliamidową. Jakość CHT

Sprzęgła GIFLEX® GF z tuleją poliamidową. Jakość CHT

Sprzęgła GIFLEX® FBX

Sprzęgła GIFLEX® FBX

Sprzęgła GIFLEX® GFA

Sprzęgła GIFLEX® GFA, 2 piasty

Sprzęgła GIFLEX® GFAS

Sprzęgła GIFLEX® GFAS, kielich i piasta

Kryteria doboru sprzęgieł GIFLEX® GFA/GFAS

Kryteria doboru sprzęgieł GIFLEX® GFA/GFAS

Montaż sprzęgieł GIFLEX® GFA/GFAS

Instrukcje montażu dla sprzęgieł GIFLEX® GFA/GFAS

Ograniczniki momentu obrotowego LC 40-50-65-85

Do niekontrolowanych pików momentu obrotowego

CNC LAND akcesoria cnc