Sprzęgła toczne jednokierunkowe

Kategoria: Sprzęgła

Sprzęgła toczne jednokierunkowe służą do przenoszenia momentu obrotowego w jednym kierunku, pozwalając na swobodny ruch względny w drugim kierunku.

 

Sprzęgła toczne jednokierunkowe

 

Metoda działania

Działanie polega na klinowaniu wałeczków między pierścieniem zewnętrznym, a odpowiednio ukształtowanym (tzw. gwiazda) pierścieniem wewnętrznym. Powierzchnie robocze obu pierścieni tworzą kąt samohamowny. Wałeczki dociskane są indywidualnie do bieżni pierścieni za pośrednictwem sprężynek i popychaczy, co pozwala na uzyskanie bezzwłocznego zadziałania, a "kąt martwy" wynikający tylko ze sprężystych odkształceń elementów sprzęgła, jest praktycznie bliski zera.

 

Dane techniczne

Sprzęgła toczne jednokierunkowe

 

Właściwości

Dla zapewnienia odpowiednich warunków pracy sprzęgła, wymagane jest, aby zostało ono ustalone za pomocą poprzecznych łożysk kulkowych, gdyż same sprzęgła nie są łożyskami.

Sprzęgła jednokierunkowe nie są przystosowane do przenoszenia jakichkolwiek sił osiowych (wzdłużnych), zarówno w eksploatacji, jak i podczas montażu.

Sprzęgła standardowo przystosowane są do pracy z częstotliwością do 60 cykli/min. Stosowanie większych częstotliwości uwarunkowane jest szeregiem czynników takich jak bezwładność mas wirujących, warunków smarowania, itp.

Żywotność sprzęgieł określana ilością cykli zadziałań, wynosząca średnio - 107 cykli, uzależniona jest od warunków eksploatacyjnych, charakteru pracy (np. udarowy charakter obciążenia) oraz długotrwałości biegu swobodnego.

Temperatura pracy sprzęgieł nie powinna przekraczać 120°C.

 

Smarowanie

W warunkach długotrwałego biegu swobodnego, przy prędkościach obwodowych nie przekraczających 6 m/s, zaleca się stosować smarowanie sprzęgieł olejami o małej lepkości, mieszczącej się w granicach od 8,33 cSt do 59,34 cSt przy temperaturze 40°C. Przy małych prędkościach obrotowych dopuszcza się stosowanie smarów plastycznych o małej lepkości, zapełniając do 30% wolnej przestrzeni. Poza smarowaniem łożyska nie wymagają dodatkowej obsługi.

 

Zastosowanie

W pojazdach mechanicznych, maszynach rolniczych, zespołach i mechanizmach np. pakowaczki itp.

CNC LAND akcesoria cnc