Prowadnice liniowe DryLin® T

Prowadnice liniowe DryLin® T zostały opracowane do zastosowań związanych z automatyką i transportem. Jest to wydajna, bezobsługowa prowadnica liniowa do zastosowania w najbardziej zróżnicowanych, skrajnych warunkach.

Szczególne właściwości DryLin® T

Dzięki niewielkiej bezwładności możliwe są duże przyspieszenia i krótkotrwałe prędkości maksymalne do 30 m/s. Prowadnice pracują bez smarowania. Zanieczyszczenia nie osadzają się w smarach. Brak smarów sprawia, że są zalecane do przemysłu spożywczego, medycznego i pomieszczeń o podwyższonej czystości. Dzięki odporności na korozję prowadnice tego typu nadają się do zastosowań podwodnych. Spłukiwanie pod ciśnieniem nie powoduje szkodzeń systemu. Szyna aluminiowa zapewnia dobre rozpraszanie ciepła. Aluminium utrzymuje ciepło tylko przy stałych, wysokich temperaturach. Ważną właściwością jest tłumienie drgań i bardzo cicha praca elementów. Połączenie aluminium i iglidur® J zmniejsza konieczną siłę rozruchową. Pod względem wymiarów układy DryLin® T są wymienne ze standardowymi układami kulkowymi.

Dopuszczalna obciążalność statyczna DryLin® T

 prowadnice liniowe DryLin T

 

Dopuszczalna obciążalność dynamiczna DryLin® T

 prowadnice liniowe DryLin T

 

Dane techniczne

 prowadnice liniowe DryLin T

 

Regulacja i montaż

 

Uwagi montażowe

Przy projektowaniu układów z dwiema równoległymi szynami, po jednej stronie należy zastosować łożyska swobodne. W każdej wersji montażu istnieje zalecane rozwiązanie z łożyskiem swobodnym. Metoda ta zapobiega zacinaniu lub zatarciu prowadnicy, gdy występują odchyłki równoległości szyn.

Łożysko swobodne tworzy się usuwając statyczne elementy poślizgowe. Maksymalne wyrównanie odchyłów równoległości szyn wynosi 0,5 mm. Podczas montażu należy uważać aby łożysko swobodne miało równy luz w obu kierunkach. Zaleca się konstrukcję układu z łożyskiem swobodnym i stałym.

Powierzchnie montowania szyn i wózków powinny być gładkie (poddane obróbce), aby zapobiegać zacięciom układu. Różnice w powierzchniach stycznych można zniwelować do pewnego stopnia (0,5 mm) poprzez zwiększenie ustawionego luzu. Regulacja luzu jest skuteczna tylko bez obciążenia.

 

Montaż poprzeczny poziomy z łożyskiem swobodnym w kierunku Z

redulacja luzu drylin T

 

Montaż poziomy z łożyskiem swobodnym w kierunku Z

redulacja luzu drylin T

 

Wersja z montażem poziomym z łożyskiem swobodnym w kierun­ku Y i wózkiem poprzecznym

redulacja luzu drylin T

 

 

Łożyska ruchome do prowadnic

W przypadku systemów z dwiema równoległymi prowadnicami, jedną stronę należy wyposażyć w łożyska ruchome. Odpowiednie rozwiązanie zawierające zarówno łożyska stałe, jak i ruchome jest dostępne dla każdej konfiguracji, czy to poziomej, pio­nowej, czy poprzecznej. Ten rodzaj montażu zapobiega zacinaniu się elementów na prowadnicach, spowodowanemu odchyłkami równo­ległości. Łożyska ruchome zapewniają kontrolowany luz w kierunku spodziewanej odchyłki równoległości. Zapewnia to dodatkową swobodę ruchu z jednej strony.

Podczas montażu należy się upewnić, że łożyska ruchome wykazu­ją podobny luz w obu kierunkach. Zaleca się systemy zawie­rające łożyska stałe i ruchome.

Powierzchnie styczne prowadnic i wózków powinny być wystarczają­co gładkie (np. frezowane), aby zmniejszyć naprężenia występujące w układzie. Niewielkie nierówności powierzchni stycznych można kom­pensować do pewnego stopnia (0,5 mm) zwiększając luz. Luz można regulować tylko bez obciążenia.

 

Automatyczne wyrównanie odchyleń równoległości

redulacja luzu drylin T

 

Siły mimośrodowe

Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie bezobsługowych łożysk linio­wych DryLin® należy przestrzegać kilku zasad:

Jeśli odległość pomiędzy wektorem siły napędowej i łożyskami stały­mi jest większa, niż dwukrotność rozstawu łożyska (zasada 2:1), współczynnik tarcia statycznego równy 0,25 może teoretycznie powo­dować zacinanie na prowadnicy. Zasada ta obowiązuje niezależnie od wartości obciążenia lub siły napędowej.

Iloczyn tarcia jest zawsze związany z łożyskami stałymi. Im większa odległość pomiędzy siłą napędową a łożyskami, tym większe jest zużycie i wielkość niezbędnej siły napędowej. Nieprzestrzeganie zasady 2:1 podczas użytkowania liniowych łożysk ślizgowych może powodować nierównomierną pracę lub nawet zablo­kowanie układu. Takie sytuacje można często wyeliminować za pomo­cą stosunkowo prostych modyfikacji.

redulacja luzu drylin T

 

 

Regulacja luzu dla DryLin® T

Układy DryLin® T są dostarczane gotowe do montażu. Luz wózka jest regulowany fabrycznie. Regulacja jest ustalana według sił działają­cych w danym układzie. W przypadku szczególnych wymagań nale­ży zaznaczyć na zamówieniu, jeśli luz powinien być zmniejszony lub zwiększony. Jeśli to konieczne, luz prowadnicy liniowej DryLin® T można wyregulować. Regulacji należy dokonywać tylko wtedy, gdy wózek nie jest obciążony.

 

regulacja luzu

 

1Po zdjęciu osłony zabezpieczającej należy poluzować prze­ciwnakrętki - wymiar pod klucz:
SW 5 dla TW­01­15 i TW­01­20
SW 7 dla TW­01­25 i TW­01­30

2Wyreguluj luz łożyska dla trzech punktów prowadnicy kluczem imbusowym - rozmiar klucza:
1.5 mm dla TW­01­15 i TW­01­20
2.0 mm dla TW­01­25 i TW­01­30

3Sprawdź luz wózka po wyregulowaniu 3 poziomów. Jeśli jest wystarczający, dokręć nakrętki kontrujące i nałóż pokrywę.

4Istnieje niebezpieczeństwo, że zbytnie zmniejszenie luzu spowoduje zatarcie elementów ślizgowych i nie będzie można już zwiększyć luzu przy pomocy wkrętów regulują­cych. W takim przypadku elementy ślizgowe można uwolnić naciskając przycisk zwalniający po przeciwnej stronie. Należy mocno nacisnąć sprężynę regulującą. Odpowiednie wkręty regulujące powinny być wcześniej odkręcone.
2.5 mm dla TW­01­20 i TW­01­15
3.0 mm dla TW­01­25
3.0 mm dla TW­01­30

 

Regulacja luzu dla DryLin® T Automatic

Seria DryLin®T Automatic zapewnia automatyczną regulację luzu. Regulację można przeprowadzać automatycznie w krokach co 0,1 mm. Sprężyny dociskają klin regulacyjny, gdy tylko luz jest wię­kszy niż 0,1 mm i brak obciążenia układu.

 

regulacja luzu

 

1Układ jest dostarczany z trzema kluczami, które są już założone. Ich użycie jest konieczne podczas zakładania wózka na szynę. W przypadku, gdy klucze zostaną wyjęte, należy je ponown­ie umieścić w otworach i przekręcić w prawo o 90°.

2Gdy wózek jest na szynach, należy poluzować klucze przekrę­cając je w lewo o 90° i wyjąć je. Luz zostanie wyregulowany automatycznie.

3W tym kroku należy sprawdzić luz wózka. Teraz może być dokonana precyzyjna regulacja tak jak pokazano na powyższym rysunku.

4Wózek można zdjąć w każdej chwili. W tym celu wystarczy po prostu umieścić klucze z powrotem w otworach (patrz punkt 1).

Wersje wbudowania DryLin® T

 

Pozioma wersja wbudowania

(kliknij rysunek aby powiększyć)

wersje wbudowania drylin T

 

Pionowa wersja wbudowania

(kliknij rysunek aby powiększyć)

wersje wbudowania drylin T

 

Wersja wbudowania na boku

(kliknij rysunek aby powiększyć)

wersje wbudowania drylin T

  • Filtruj
Wózek ślizgowy z ręczną regulacją luzu. Prowadnice liniowe DryLin® T

Wózek ślizgowy z ręczną regulacją luzu. Prowadnice liniowe DryLin® T

DryLin® T - wózki automatyczne, samoregulujące

Wózek samoregulujący (automatyczna regulacja luzu)

Wózek ślizgowy z ręczną regulacją luzu z zaciskiem ręcznym

Wózek ślizgowy z ręczną regulacją luzu z zaciskiem ręcznym

Wózek prowadnicy liniowej do skrajnych warunków

Wózek prowadnicy liniowej do skrajnych warunków (zanieczyszczenia, kleje żywicowe,...

Szyny i wózki miniaturowe, bezkonserwacyjne, bez smarowania

Szyny i wózki miniaturowe, bezkonserwacyjne, bez smarowania

CNC LAND akcesoria cnc