iglidur® J3 - trzy razy wyższa żywotność

Polimerowe łożyska ślizgowe z iglidur® J3 mają do trzech razy wyższą żywotność niż łożyska z iglidur® J. Nie wymagają smarowania i są bezobsługowe. Materiał iglidur J3 to materiał z podniesioną odpornością na zużycie przy niskim/średnim obciążeniu i wysokiej prędkości.

Do głównych cech łożysk z materiału J3 można zaliczyć:

  • Bezobsługowe i bez smarowania
  • Niskie współczynniki tarcia
  • Odporne na różne płyny
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Nie zawierają politetrafluoroetylenu (PTFE)

Możliwość wykorzystania igus® iglidur® J3

- kiedy rotacyjna i oscylacyjna odporność na zużycie iglidur® J powinna być zoptymalizowana

- kiedy wymagany jest bardzo niski współczynnik tarcia przy pracy na sucho

- kiedy wymagana jest wysoka odporność na zużycie przy niskim obciążeniu

- kiedy zalecana jest niska absorpcja wilgoci

- kiedy zalecana jest dobra odporność na media płynne

Aplikacje gdzie NIE można wykorzystać igus® iglidur® J3

- kiedy potrzebne są łożyska odporne na zużycie do ruchu liniowego

- kiedy temperatury przekraczają +90°C

- kiedy promieniowy nacisk powierzchniowy jest wyższy niż 35 MPa

Tabela materiałowa

iglidur J3

iglidur® J3 - charakterystyka techniczna

 

Dopuszczalna wartość pv dla łożysk iglidur® J3 o ściankach grubości 1 mm dla suchej pracy w przeciwieństwie do wałów stalowych, przy temperaturze +20°C, montowane w oprawie stalowej

iglidur J3

 

Absorpcja wilgoci

Absorpcja wilgoci dla łożysk zwykłych z materiału iglidur J3 jest na poziomie ok. 0.3% w warunkach otoczenia. Granica nasycenia materiału zanurzonego w wodzie to 1.3%.

 

Odporność na promieniowanie

Odporne na promieniowanie do intensywności 1 x 104 Gy.

 

Odporność UV

Łożyska zwykłe z iglidur® J3 odbarwiają się przy promieniowaniu UV, jednak twardość, wytrzymałość na ściskanie i odporność na zużycie materiału nie ulegają zmianie.

 

Odporność chemiczna

Dane przedstawione dla temperatury pokojowej (+20°C)

+ odporne, 0 warunkowo odporne, - nieodporne

iglidur J3

 

Własności mechaniczne

Wraz ze wzrostem temperatury zwykłych łożysk z iglidur J3, spada wytrzymałość na ściskanie. Zaleca się zwrócić uwagę na maksymalny nacisk powierzchniowy.

Zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy w stosunku do temperatury (45 MPa przy +20°C)

iglidur J3

 

Deformacja pod ciśnieniem i temperaturą

iglidur J3

 

Tarcie i zużycie

Podobnie do odporności na zużycie, współczynnik tarcia μ zmienia się przy obciążeniu.

 

Współczynnik tarcia przy prędkości powierzchniowej, p = 0.75 MPa

iglidur J3

 

Współczynnik tarcia przy ciśnieniu, v = 0.01 m/s

iglidur J3

 

Zużycie dla aplikacji oscylacyjnych i obrotowych z wałem z materiału Cf53 utwardzanym i szlifowanym przy zastosowanym ciśnieniu

iglidur J3

 

Tolerancje dla łożysk zwykłych zgodnie z ISO 3547-1 po dopasowaniu

iglidur J3

Polimerowe łożyska ślizgowe iglidur® J3 typ S

iglidur® J3 - łożysko tulejowe typ S

Polimerowe łożyska ślizgowe iglidur® J3 typ F

iglidur® J3 - łożysko kołnierzowe typ F

CNC LAND akcesoria cnc