Transformatory

Oferujemy transformatory toroidalne dedykowane do zasilania sterowników silników krokowych, serwomechanizmów DC.

Transformatory posiadają bezpiecznik termiczny wielokrotnego zadziałania, zabezpieczający przed ich przegrzaniem. W przypadku wzrostu temperatury transformatora w wyniku przegrzania, przerywa on pracę na około 30 minut (do ostygnięcia). Po ostygnięciu włącza się automatycznie. Transformatory mają zalewane środki, wyposażone w otwór ułatwiający montaż.

Sterowniki silników korkowych są zasilane napięciem stałym, dlatego też do transformatora potrzeba modułu zasilającego, który zamieni nam zmienne napięcie z uzwojenia wtórnego transformatora na napięcie stałe na wyjściu modułu.

By dobrać właściwy transformator należy znać napięcie zasilania sterowników silników i prąd jaki pobierają silniki.

Prawidłowe napięcie dobieramy według wzoru:

Napięcie zasilania sterownika = napięcie uzwojenia  wtórnego x 1,41

Należy pamiętać, by napięcie które obliczymy nie było większe niż maksymalne napięcie zasilania sterowników silników.

By obliczyć prąd  transformatora należy: Zsumować prądy jakie pobierają silniki.

Sumę tych prądów, dokładniej ich wartości skutecznych,  pomnożyć  przez 0,7 (prąd ten w praktyce osiąga 70% wartości maksymalnej pobieranej przez silniki.)

Na przykład:

Mamy 3 sterowniki 4A na fazę (np. S542M), które współpracują z silnikami o prądzie 2,8A na fazę (np. FL57STH76-2804A) - należy pamiętać by na sterownikach ustawić prąd nie większy niż 2,8A na fazę.

Do obliczeń wykorzystujemy wartość skuteczną prądu jaki płynie w uzwojeniach silnika, czyli sumaryczny prąd jaki pobiorą silniki jest  około 1,41 razy mniejszy niż ich prąd znamionowy.

Sumaryczny maksymalny prąd jaki pobiorą silniki to:

Maksymalny prąd pobierany przez silniki = (2,8A*2)*3=16,8A

Wartość skuteczna tego prądu:16,8A /1,41= 11,9A

Obliczoną wartość prądu skutecznego mnożymy razy 0.7 (70% prądu ) = 11,9A*0,7 = 8,3A

Warto dodać 0,5 A dla bezpieczeństwa, by nie przeciążać transformatora.

Napięcie jakim możemy zasilić sterowniki to 50VDC, wiec napięcie uzwojenia wtórnego transformatora nie powinno być większe niż  35VAC (35=50/1,41), w praktyce lepiej by napięcie było mniejsze o kilka voltów, (uchroni to elektronikę od skoków napięcia w instalacji elektrycznej).

Reasumując: Prąd transformatora wynosi ok. 8,6A a napięcie uzwojenia wtórnego wynosi ok. 30VAC. Do powyższych obliczeń pasuje transformator o symbolu: TST240/28/CL (napięcie uzwojenia wtórnego 28VAC, prąd 8,6A).

Nasz zestaw zasilania do 3 silników FL57STH76-2804A wygląda następująco:

Softstart SS-01

Transformator TST240/28/CL

Moduł zasilający PS-01

3 sterowniki S542M

  • Filtruj
Transformator TST120/28/CL
Kategoria: Transformatory

Transformator toroidalny dedykowany do zasilania sterowników silników krokowych,...

Transformator TST240/28/CL
Kategoria: Transformatory

Transformator toroidalny dedykowany do zasilania sterowników silników krokowych,...

Transformator TST300/50/CL
Kategoria: Transformatory

Transformator toroidalny dedykowany do zasilania sterowników silników krokowych,...

Transformator TST600/50/CL
Kategoria: Transformatory

Transformator toroidalny dedykowany do zasilania sterowników silników krokowych,...

CNC LAND akcesoria cnc