PP (Polipropylen)

PP (polipropylen) to tworzywo sztuczne konstrukcyjne charakteryzujące się odpornością na wysokie temperatury, dużą sztywnością, dużą trwałością, minimalnym wskaźnikiem chłonności wody.

 

Polipropylen - zastosowanie

 • podkłady pod wykrojniki,
 • rurociągi kanalizacyjne,
 • uszczelnienia,
 • obudowy,
 • ścianki wewnętrzne,
 • tory kręglarskie,
 • materiał do budowy maszyn,
 • wykładziny maszyn,
 • zbiorniki,
 • uszczelnienia wodne.

 

Polipropylen - właściwości ogólne

 • Gęstość: 0,92 g/cm³
 • MFR 190/5: 0,6 g/10 min
 • Możliwość nadruku i lakierowania po przygotowaniu
 • Możliwość klejenia po przygotowaniu
 • Brak absorpcji wody
 • Możliwość kształtowania materiału pod wpływem temperatury
 • Duża odporność chemiczna
 • Standardowy wskaźnik spalania

 

Polipropylen - właściwości mechaniczne

 • Naprężenie przy granicy plastyczności: 30 N/mm²
 • Rozciąganie przy granicy plastyczności: ≥8%
 • Wydłużanie przy zerwaniu: >50%
 • Moduł E przy próbie rozciągania: ≥950 N/mm²
 • Udarność: 11 mJ/mm²
 • Twardość kulkowa: 67 mJ/mm²
 • Twardość wg Shore'a: 70
 • Zużycie badane metodą sand-slurry: 440

 

Polipropylen - właściwości termiczne

 • Zakres topnienia krystalitu: 165°C
 • Przewodność cieplna przy 23°C: 0,22 W/mK
 • Liniowy współczynnik rozszerzalności między 23°C i 80°C: 1 do 2*10-4 (K-1)
 • Temperatura mięknienia badana igłą Vicata (VST): 90°C

 

Polipropylen - właściwości elektryczne

 • Specyficzna rezystancja skrośna: 1016 Ohm cm
 • Opór powierzchniowy: 1013 Ohm
 • Odporność na działanie łuku elektrycznego: L4

CNC LAND akcesoria cnc