Łożyska liniowe

Łożyska liniowe to integralne elementy techniki przemieszczeń liniowych. Realizują ruch liniowy wzdłuż prowadnicy – wałka. Ze względu na bardzo dużą precyzję prowadzenia, niewielkie rozmiary zabudowy, a przy tym znaczną nośność i trwałość łożyska liniowe zaliczają się do czołówki rozwiązań współczesnej mechaniki i automatyki.

Łożyska charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości. Są  najbardziej zintegrowanymi łożyskami liniowymi, które pozwalają na zastosowanie dużej średnicy wałka w stosunku do średnicy otworu w obudowie. Dostępne są z uszczelnieniami zapewniającymi minimalną konieczną obsługę, w większości przypadków przesmarowanie nie jest konieczne.

Łożyska liniowe mogą być dostarczone z oprawą (zamknięte typ UU) w gotowych do zabudowy zespołach i są przeznaczone do pracy na wałkach nie podpartych, jak również występują w formie otwartej (typ OP) - do pracy na podpartych wałkach oraz regulowane z możliwością kasacji luzu (typ AJ). Typowe standardowe wersje rozmiarowe, czyli LM (japońska) i KB (europejska) pozwalają na szerokie zastosowanie w zależności od potrzeb użytkownika. Występują też tuleje toczne, lekkie cienkościenne łożyska liniowe typ KH w standardzie wymiarowym europejskim, charakteryzują się małym przekrojem poprzecznym węzła przy jednoczesnej dużej nośności.

Łożyska liniowe występują też w formie zabudowanej w oprawach z lekkich stopów aluminium (łożyska w obudowie). Rozróżniamy tu trzy podstawowe typy czyli: łożyska w obudowie zamknięte (typ SM…UU, i UU -L), łożyska w obudowie otwarte (typ SM…OP) oraz łożyska w obudowie regulowane (KBO…AJ). Łożyska liniowe w obudowach są doskonałymi elementami do budowy modułów liniowych, stołów liniowych ze względu na możliwość bezpośredniego montażu bez potrzeby stosowania opraw łożysk liniowych.

Łożyska liniowe z kołnierzem okrągłym zwykłe i przedłużane (typ LMFO i LMFO-L) i kołnierzem kwadratowym (typ LMFK), są niezastąpione gdy zachodzi potrzeba zamocowania łożyska w elemencie ruchomym maszyny, co zmniejsza gabarytowość i poprawia sztywność całego prowadzenia liniowego. Bardzo wytrzymałe i przenoszące wysokie obciążenia.

Łożyska liniowe cienkościenne - tuleje toczne KH

Łożyska liniowe cienkościenne - tuleje toczne KH

Łożyska liniowe zamknięte LM..UU

Łożyska liniowe zamknięte LM..UU

Łożyska liniowe zamknięte LM..LUU przedłużane

Łożyska liniowe zamknięte LM..LUU przedłużane

Łożysko liniowe zamknięte KB..UU

Łożysko liniowe zamknięte KB..UU

Łożysko liniowe zamknięte PLB..UU

Łożysko liniowe zamknięte PLB..UU

Łożyska liniowe otwarte LM..OP

Łożyska liniowe otwarte LM..OP

Łożyska liniowe otwarte KB..OP

Łożyska liniowe otwarte KB..OP

Łożyska liniowe otwarte PLB..OP

Łożyska liniowe otwarte PLB..OP

Łożysko liniowe regulowane LM..AJ

Łożysko liniowe regulowane LM..AJ

Łożysko liniowe regulowane KB..AJ

Łożysko liniowe regulowane KB..AJ

Łożysko liniowe regulowane PLB..AJ

Łożysko liniowe regulowane PLB..AJ

Łożysko liniowe w obudowie SMA-L..UU przedłużane

Łożysko liniowe w obudowie zamknięte SMA-L..UU przedłużane

Łożysko liniowe zamknięte w obudowie aluminiowej anodowanej SMA..S krótka

Łożysko liniowe zamknięte w obudowie aluminiowej anodowanej SMA..S krótka

Łożyska liniowe otwarte w obudowie SME-L..OP przedłużane

Łożyska liniowe otwarte w obudowie SME-L..OP przedłużane

CNC LAND akcesoria cnc