Sprężyny do wiatrówek

Sprężyny do wiatrówek są produkowane według specyfikacji zgodnej z normą DIN 2095 i 2098 w klasie 1. Mogą być przeznaczone do pracy z ciężkim tłokiem. Produkowane są sprężyny prawozwojne, na zamówienie może być również wykonana sprężyna lewozwojna. Końce sprężyn mają dogięty ostatni zwój oraz czoła szlifowane prostopadle do osi. Aby uniknąć deformacji po zblokowaniu wysokość sprężyny Lo jest zwiększona o 5%.

Sprężyny do wiatrówek są wykonywane ze stali sprężynowej EN 10270-1 SH (DIN 17 223; 1.1200) i ze stali nierdzewnej EN 10270-3 (DIN 17224; 1.4310). Pełna specyfikacja materiałów i wykonania znajduje się w informacjach dla sprężyn naciskowych.

Oznaczenia w tabelach

 • d - średnica drutu
 • D - średnica podziałowa sprężyny
 • De - średnica zewnętrzna sprężyny
 • Di - średnica wewnętrzna sprężyny
 • Dd - średnica wewnętrznej tulei wodzącej
 • Dh - średnica zewnętrznej tulei wodzącej
 • e1 - maksymalna odchyłka prostopadłości osi sprężyny
 • e2 - maksymalna odchyłka prostopadłości czoła sprężyny
 • F - siła wyjściowa sprężyny
 • Fn - siła sprężyny po uzyskaniu określonego ugięcia Ln
 • L0 - wysokość sprężyny
 • Ln - ugięcie sprężyny po zadziałaniu określonej siły Fn
 • m - skok zwojów sprężyny
 • n - liczba czynnych zwojów sprężyny
 • nt - liczba całkowitych zwojów sprężyny
 • R - sztywność sprężyny

sprężyny naciskowe do wiatrówek

 

sprężyny do wiatrówek

 

Sprężyny do wiatrówek, d = 0,50-0,90 mm

sprężyny do wiatrówek

 kliknij tabelę aby powiększyć

 

Sprężyny do wiatrówek, d = 1,00-1,80 mm

sprężyny do wiatrówek

kliknij tabelę aby powiększyć

 

Sprężyny do wiatrówek, d = 2,00-3,60 mm

sprężyny do wiatrówek

kliknij tabelę aby powiększyć

CNC LAND akcesoria cnc