iglidur® L250 - do dużych prędkości

Polimerowe łożyska ślizgowe z iglidur® L250 są produkowane specjalnie z przeznaczeniem do szybkich ruchów obrotowych, w szczególności do wentylatorów i silników. Posiadają wysoką odporność na zużycie i są bezobsługowe.

Do głównych cech łożysk z materiału L250 można zaliczyć:

  • Specjalnie do szybkich ruchów obrotowych
  • Bardzo niski współczynnik tarcia
  • Doskonała odporność na zużycie
  • Bez smarowania i bezobsługowe

Możliwość wykorzystania igus® iglidur® L250

- kiedy wymagane są rozwiązania rotacyjne z wysokimi prędkościami i niskimi obciążeniami

- kiedy wymagana jest najdłuższa żywotność

- kiedy konieczna jest maksymalna żywotność

- kiedy wymagany jest niski poziom hałasu

Aplikacje gdzie NIE można wykorzystać igus® iglidur® L250

- kiedy praca wymaga dużych obciążeń

- kiedy wymagana jest przewodność właściwa

- kiedy potrzebne jest uniwersalne łożysko przy niskich kosztach

Tabela materiałowa

iglidur L250

1) bez dodatkowego obciążenia; bez ruchów ślizgowych; relaksacja niewykluczona

iglidur® L250 - charakterystyka techniczna

 

Dopuszczalna wartość pv dla łożysk iglidur® L250 o ściankach grubości 1 mm dla suchej pracy w przeciwieństwie do wałów stalowych, przy temperaturze +20°C, montowane w oprawie stalowej

iglidur L250

 

Maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe dla iglidur® L250 w zależności od temperatury

iglidur L250

 

Odkształcenia iglidur® L250 pod wpływem obciążenia i temperatury

iglidur L250

 

Współczynnik tarcia iglidur® L250 jako funkcja prędkości poślizgu, p = 0.75 MPa

iglidur L250

 

Współczynnik tarcia dla iglidur® L250 w zależności od obciążenia, v = 0.01 m/s

iglidur L250

 

Współczynnik tarcia jako funkcja powierzchni wału (wał - stal walcowana na zimno)

iglidur L250

 

Zużycie iglidur® L250, aplikacje obrotowe z różnymi materiałami wałów, p = 0.75 MPa, v = 0.5 m/s

iglidur L250

 

Zużycie iglidur® L250 z różnymi materiałami wałów w aplikacji rotacyjnej

iglidur L250

 

Zużycie dla ruchów oscylujących i rotacyjnych z materiałami wału Cf53 w zależności od obciążenia

iglidur L250

 

Wpływ absorpcji wilgoci na łożyska ślizgowe iglidur® L250

iglidur L250

 

Własności elektryczne iglidur® L250

iglidur L250

 

Podstawowe tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® L250 po wtłoczeniu

iglidur L250

 

Odporność chemiczna iglidur® L250

Dane przedstawione dla temperatury pokojowej (+20°C)

+ odporne, 0 warunkowo odporne, - nieodporne

iglidur L250

Polimerowe łożyska ślizgowe iglidur® L250 typ S

iglidur® L250 - łożysko tulejowe typ S

Polimerowe łożyska ślizgowe iglidur® L250 typ F

iglidur® L250 - łożysko kołnierzowe typ F

CNC LAND akcesoria cnc