Przeguby faliste - informacje techniczne

Przeznaczenie przegubu falistego

Przy wyborze przegubu nie można brać pod uwagę tylko wielkości przekazywanego momentu obrotowego, ale również inne warunki eksploatacji, takie jak: wielkość chwilowego uderzenia, wymiar kąta, ilość obrotów itd. Przedstawione poniżej diagramy służą do określenia przeznaczenia i odpowiedniego doboru przegubu oraz wskażą Państwu znaczenie omawianych zastosowań:

Rysunki

1 wskazuje zależność pomiędzy sprawnością (wydajnością) i momentem obrotowym przy pojedynczym precyzyjnym przegubie w czasie eksploatacji gdzie odchyłka kąta a=10°.

2 wskazuje wartość korekty, która jest większa przy większych kątach odchylenia. Przy mniejszych kątach odchylenia pomiędzy 0° do 5°, można odczytać to z rys. 1, można podnieść sprawność o 25%.

3 wskazuje na trwałość przegubu z igiełkowym łożyskiem w urządzeniu, w zależności od czynnika uderzenia (np. wartość 1,5 dla napędu elektrycznego bez sprzęgła elastycznego) oraz w zależności od współczynnika korekcyjnego dla kąta wychylenia (rys. 2), a także od przenoszonego momentu obrotowego. Informacja: dla przegubów z łożyskiem ślizgowym żywotność jest zależna od prawidłowości (regularności) smarowania.

4 wskazuje współczynnik korekcyjny do obliczenia trwałości urządzenia z przegubami o łożyskach igłowych. Informacja: obliczenia wartości mocy podwójnego przegubu musi być obniżona do 90% wartości obliczonej dla przegubu pojedynczego.

 

Przeguby faliste - informacje techniczne

Przeguby faliste - informacje techniczne

 

Wskazówki montażowe

Buco-precyzyjne przeguby faliste i wały przegubowe są niezbędnymi i wielostronnymi częściami urządzeń, które służą do przenoszenia momentu obrotowego napędu do urządzenia wykonawczego. Przy połączeniu dwóch wałów pojedynczym przegubem falistym pod określonym kątem może dojść do tego, że wał napędzany poruszać się będzie nierównomiernie. Ta nierównomierność znana jako błąd Kardana powoduje sinusoidalne przyspieszenie lub zwolnienie prędkości obrotowej wału napędzanego, przy czym nierównomierność rośnie ze wzrostem kąta nachylenia a. Dlatego też pojedyncze przeguby faliste mogą być używane tylko tam, gdzie jest dopuszczalna nierównomierność obrotów. Nierównomierność może być ograniczana przez układ dwóch pojedynczych przegubów jeden po drugim, albo przez zastosowanie podwójnych przegubów falistych. Przy prawidłowym montażu nierównomierność jednego przegubu będzie wyrównywana przez drugi przegub, jeśli będą dotrzymywane następujące normy DIN 808:

 

Przeguby faliste - wskazówki montażowe

Przeguby faliste - wskazówki montażowe

 

Konserwacja i smarowanie

Do zapewnienia bezawaryjnej eksploatacji przegubów falistych oraz panwi z łożyskami ślizgowymi należy przestrzegać odpowiednich okresów smarowania. Przeguby faliste z łożyskami igiełkowymi są bezobsługowe, a dzięki swej długiej trwałości smarowania umieszczone są w trudno dostępnych miejscach.

UWAGA: Przeguby i ich panwie są podczas eksploatacji smarowane litowym wysokoobrotowym smarem na bazie oleju mineralnego. Różnica temperatur: od -30°C do +125°C (ciągłe smarowanie). Temperatura maksymalna: 140°C. Do kolejnych smarowań należy używać tylko smarów o identycznych parametrach.

Smarowanie:

W takiej eksploatacji należałoby co najmniej raz dziennie smarować wszystkie oznaczone miejsca. Dotyczy to głównie połączeń przegubów z łożyskami ślizgowymi (punkt 1 i 2), a także ślizgowych płaszczyzn wielowypustowych w wałach przegubów (punkt 3). Przy eksploatacji z silnym zanieczyszczeniem mechanicznym zaleca się użyć do odnowy przegubów i wielowypustów specjalnych ochraniaczy. Przez napełnianie ochraniaczy smarem zapewniamy samosmarowanie na nieokreślony czas.

UWAGA: Służba ruchu jest zobowiązana w przepisowych terminach (odstępach) przeprowadzać konserwacje, najlepiej równocześnie z konserwacją całego urządzenia. Równocześnie zaleca się przeprowadzić próbę ruchu bez obciążenia jeśli zauważa się odchylenia od dozwolonego poziomu głośności. Duże odchylenia przy trwałości powodują dużą hałaśliwość, którą można wyeliminować przez wymianę przegubów lub panwi.

 

Uwagi dla przegubów z łożyskami igiełkowymi

Przeguby faliste z łożyskami igiełkowymi wg. normy DIN 808-W bywają używane tam, gdzie jest potrzeba przenoszenia wysokich mocy, przy występowaniu dużych sił oraz wysokich prędkości obrotowych (max. 5000 obr/min). Do przenoszenia sił dochodzi w środku przegubu krzyżowego, którego cztery szlifowane czopy są ułożone w krytym łożysku igiełkowym napełnionym smarem. Dzięki takiemu rozwiązaniu przeguby te są całkowicie bezobsługowe przez cały okres trwałości.

CNC LAND akcesoria cnc