Seria MSB typ kompaktowy

Charakterystyka serii MSB

Zespoły kulek zaprojektowane do kontaktu z szyną pod kątem 45°, co pozwala prowadnicom przenosić jednakowe obciążenia w kierunku promieniowym, odwrotnie promieniowym oraz poprzecznym. Dzięki takiej konstrukcji prowadnice MSB mogą być stosowane w każdym położeniu. Ponadto sztywność serii MSB może być zwiększona przez zastosowanie napięcia wstępnego nie powodując przy tym nadmiernych oporów ruchu. Jest to przydatne zwłaszcza przy wysoce sztywnym i precyzyjnym ruchu. Opatentowana konstrukcja kanałów smarowych przyczynia się do równomiernego rozprowadzenia smaru do każdej pętli kulek. Rozwiązanie to zapewnia optymalne smarowanie w każdej pozycji pracy prowadnicy przyczyniając się do polepszenia dokładności i żywotności.

Różnica pomiędzy serią MSB a MSA dotyczy mniejszych rozmiarów na rzecz serii MSB przez co jej rozwiązania są stosowane do mniejszych aplikacji.

Typy szyn

typy szyn PMI MSB

Typ R - szyna z otworami przelotowymi, nie gwintowanymi, do montażu od góry.

Typ T - szyna z otworami gwintowanymi do montażu od dołu.

Typy wózków do średnich obciążeń

prowadnice liniowe PMI

 

Typy wózków do dużych obciążeń

prowadnice liniowe PMI

Wysoka sztywność, równomierne obciążenia w każdym kierunku

Konstrukcja szyny w układzie "X" zapewnia dobrą kompensację błędów montażowych oraz niskie naprężenia w układzie szyna – wózek, co przekłada się na dłuższą żywotność w stosunku do szyn w układzie "O". Cztery pętle kulek w układzie styku dwupunktowego pod kątem 45° zapewniają równomierną nośność w każdym kierunku.

Płynny ruch i niski hałas

Uproszczona konstrukcja systemu obiegowego z osprzętem ze wzmacnianej żywicy syntetycznej czyni ruch płynnym i cichym.

Zdolność samokompensacji

Samokompensacja prowadnicy wynika z konstrukcji szyny w układzie X (face to face, DF). Błędy montażowe mogą być skompensowane nawet przy napięciu wstępnym, rezultatem czego jest precyzyjny ruch liniowy.

Wymienność

Prowadnice PMI są wykonywane na tyle precyzyjnie, że możliwa jest wymienność zarówno wózków jak i szyn profilowych w obrębie tej samej serii i rozmiaru. Rezultatem tego jest dogodność wynikająca z minimalnej ilości koniecznych do magazynowania części, a co za tym idzie również skrócony czas dostaw.

Oznaczenia typów niewymienialnych

prowadnice liniowe PMI

Uwaga¹: Szyna typu U z otworami montażowymi M4 ma zastosowanie tylko dla serii MSB 15

 

 

prowadnice liniowe PMI

 

Oznaczenia typów wymienialnych

Oznaczenia wózków

oznaczenia wózków PMI

 

Oznaczenia szyn

oznaczenia szyn PMI

Uwaga¹: Szyna typu U z otworami montażowymi M4 ma zastosowanie tylko dla serii MSB 15

Szyna typ R

wymiary szyn PMI

 

Szyna typ T

wymiary szyn PMI

Prowadnice liniowe PMI, seria MSB, typ MSB-TE / MSB-E

Prowadnice liniowe PMI, seria MSB, typ MSB-TE / MSB-E

Prowadnice liniowe PMI, seria MSB, typ MSB-S / MSB-TS

Prowadnice liniowe PMI, seria MSB, typ MSB-S / MSB-TS

CNC LAND akcesoria cnc