iglidur® W360 - uniwersalna wytrzymałość

Polimerowe łożyska ślizgowe z iglidur® W360 przeznaczony jest do ogólnych zastosowań. Posiada doskonałą odporność cieplną, obniżoną absorpcję wilgoci i dobry stosunek jakości do ceny.

Do głównych cech łożysk z materiału W360 można zaliczyć:

  • Ekstremalna odporność na zużycie
  • Ciągła praca w temperaturze do +180°C
  • Dopasowane do mokrego środowiska pracy
  • Dobry stosunek jakości do ceny materiału
  • Bezobsługowe i bez smarowania

Możliwość wykorzystania igus® iglidur® W360

- kiedy wymagane są łożyska wysoce odporne na zużycie przy średnich obciążeniach

- kiedy pojawia się regularny kontakt z wilgocią

- kiedy występuje ciągła temperatura powyżej +90°C

Aplikacje gdzie NIE można wykorzystać igus® iglidur® W360

- kiedy poszukiwane są łożyska wysoce odporne na zużycie w standardowym zakresie temperatur i niskich/średnich obciążeniach

- kiedy wymagana jest maksymalna odporność cieplna i wysoka wytrzymałość na zużycie

- kiedy wymagana jest wysoka wytrzymałość na zużycie pod wodą

Tabela materiałowa

iglidur W360

iglidur® W360 - charakterystyka techniczna

 

Dopuszczalna wartość pv dla łożysk iglidur® W360 o ściankach grubości 1 mm dla suchej pracy w przeciwieństwie do wałów stalowych, przy temperaturze +20°C, montowane w oprawie stalowej

iglidur W360

 

Absorpcja wilgoci

Absorpcja wilgoci dla łożysk z materiału iglidur W360 jest niska i może być pominięta podczas używania łożysk w wilgotnym środowisku. Przy pełnym zanurzeniu absorpcja wynosi 1.6%, jednak podwodna praca jest możliwa tylko w bardzo ograniczonym stopniu.

 

Odporność na promieniowanie

Zwykłe łożyska wykonane z iglidur W360 są odporne na promieniowanie do intensywności 2 x 10² Gy.

 

Odporność UV

Łożyska zwykłe z iglidur® W360 są częściowo odporne na promieniowanie UV.

 

Odporność chemiczna

Dane przedstawione dla temperatury pokojowej (+20°C)

+ odporne, 0 warunkowo odporne, - nieodporne

iglidur W360

 

Własności mechaniczne

Wraz ze wzrostem temperatury zwykłych łożysk z iglidur W360, spada wytrzymałość na ściskanie. Przy +180°C wytrzymałość na ściskanie nadal wynosi 10 MPa. Zaleca się zwrócić uwagę na maksymalny nacisk powierzchniowy.

Zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy w stosunku do temperatury (60 MPa przy 20°C)

iglidur W360

 

Deformacja pod ciśnieniem i temperaturą

iglidur W360

 

Tarcie i zużycie

Współczynnik tarcia dla W360 pozostaje na niskim poziomie w stosunku do prędkości. Kiedy wzrasta obciążenie, spada współczynnik tarcia. Korelacja rośnie szczególnie do 15 MPa.

 

Współczynnik tarcia przy prędkości powierzchniowej, p = 1 MPa

iglidur W360

 

Współczynnik tarcia w stosunku do ciśnienia, v = 0.01 m/s

iglidur W360

 

Współczynnik tarcia w stosunku do powierzchni wałka (stal Cf53)

iglidur W360

 

Tolerancje montażowe dla łożysk zwykłych zgodnie z ISO 3547-1 po dopasowaniu

iglidur W360

Polimerowe łożyska ślizgowe iglidur® W360 typ S

iglidur® W360 - łożysko tulejowe typ S

Polimerowe łożyska ślizgowe iglidur® W360 typ F

iglidur® W360 - łożysko kołnierzowe typ F

CNC LAND akcesoria cnc